Аматор от соцреализма, или искусство как отражение (по рассказу Л. Добычина «Ерыгин»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто особливості художнього відображення творчого процесу та специфіку авторського розуміння творчості в оповіданні Л. Добичина «Єригін». The article deals with the peculiarities of creation process and the author's conceptualization of artistic work which had been reflected in L. Dobychin's story "Erygin".

Опис

Ключові слова

Добычин, «Ерыгин», соцреализм

Бібліографічний опис

Шеховцова Т.А. Аматор от соцреализма, или искусство как отражение (по рассказу Л. Добычина «Ерыгин») / Т.А. Шеховцова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2006. – № 727. Сер.: Філологія. – Вип. 47. – С. 141 – 146