Діяльність журналу «Украинская жизнь»(1912-1917) в оцінці українських і російських періодичних видань початку XX століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті подано оцінку журналу «Украинская жизнь» з позицій української та російської періодики початку XX століття. На основі аналізу відгуків тогочасної преси відтворено історію появи видання «Украинская жизнь», проаналізовано діяльність часопису протягом п'яти років, визначено його роль у процесі українського національного відродження та розвитку літературного та культурного життя України. The estimation of the journal Ukrainskaja Zhizn' is given in the paper. The history of the appearance of the edition Ukrainskaja Zhizn' and activity of the journal is given and analyzed on the basis of press comments of that time. The role of the journal in the process of Ukrainian National Renaissance and the development of the literature and culture live in Ukraine is identitied.

Опис

Полумисна Ольга Олексіївна, к. філол. н., кафедра історії української літератури філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

журнал, літературний процес, рецензія, стаття

Бібліографічний опис

Полумисна О.О. Діяльність журналу «Украинская жизнь»(1912-1917) в оцінці українських і російських періодичних видань початку XX століття / О.О. Полумисна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. ІІ. – С. 412 – 415