Роль і місце системи освіти у загальнонаціональній інфраструктурі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядається роль і місце системи освіти у загальнонаціональній інфраструктурі суспільства на сучасному етапі розвитку. Аналізуються чинники, що впливають на зростаючу роль системи освіти у суспільстві. Обґрунтовується доцільність виділення системи освіти та науки в окрему галузь загальнонаціональної інфраструктури. In this article the role and the place of the education system in the national infrastructure of the society on the modern stage of development is considered . Some factors which influence the increasing role of the education system are analysed. The expedience of formation of the education system and science into a separate branch of the national infrastructure is substantiated.

Опис

Ключові слова

система освіти, господарська система, інфраструктура, educational system, economic system, infrastructure

Бібліографічний опис

Вірченко П.А. Роль і місце системи освіти у загальнонаціональній інфраструктурі / П.А. Вірченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 824. Сер.: Геологія–географія-екологія. – С. 80–85.