Вплив електоральних систем на державотворчі процеси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті розглядаються загальні особливості та механізми впливу електоральних систем на функціонування держави та політичну ситуацію. Визначаються характеристики виборчих моделей, за допомогою яких можна вплинути на політичну систему. На прикладі Польщі аналізується роль електоральних правил під час трансформації режиму. The article deals with general features and mechanisms of influence of electoral systems on the state functioning and political situation. Characteristics of electoral models that have ability to influence on the political system are defined. On specific example (Poland) analyzed the role of electoral rules during transformation of regimes.

Опис

Ключові слова

електоральна система, електоральна модель, вибори, Польща, electoral system, Poland, electoral model, elections

Бібліографічний опис

Шмат А.С. Вплив електоральних систем на державотворчі процеси / А.С. Шмат // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 984. – 2011. – С. 108-112