Нові відомості про гриби Мармароського масиву Карпатського біосферного заповідника

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наведено дані про 57 видів грибів з території Мармароського масиву Карпатського біосферного заповідника. З них на особливу увагу заслуговують види Byssostilbe stilbigera (Berk. et Broome) Petch, Capitotricha rubi (Bres.) Baral, Cladosporium exobasidii var. exobasidii Jaap, Cryptadelphia abietis Réblová et Seifert, Dendrostilbella mycophila (Pers.) Seifert, Exobasidium rhododendri (Fuckel) C.E. Cramer, Melaspileella proximella (Nylander) Ertz et Diederich, Phellinus viticola (Schwein. in Fr.) Donk, Pyricularia luzulae Ondrej та Sarea difformis (Fr.) Fr. Kuntze які вперше зареєстровані в Україні або є відомими за поодинокими знахідками.

Опис

Ключові слова

гриби, біорізноманіття, мікобіота, Карпати, Біосферний заповідник

Бібліографічний опис

Акулов, Олександр Юрійович. Нові відомості про гриби Мармароського масиву Карпатського біосферного заповідника / О.Ю. Акулов // Екологічні, соціально-економічні та історико-культурні аспекти розвитку прикордонних територій Марморощини : міжнародна науково-практична конференція (2016 ; Рахів) : матеріали. Хмельницький : ФОП Петришин, 2016. – С. 5-12