Кваліфікаційна робота магістра: етапи виконання, структура, правила оформ￾лення, норми бібліографічного опису : методичні рекомендації для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-03-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Видання містить основні вимоги до написання, оформлення та захисту квалі￾фікаційної (дипломної) роботи магістра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». Детально висвітлено процедуру вибору теми дослідження, особливості роботи з науковою літературою, змістовне наповнення кожного з розділів диплома. Наведено приклади оформлення різних елементів роботи.

Опис

Ключові слова

Кваліфікаційна робота магістра

Бібліографічний опис