Конституційно-політична модернізація інституту президента в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Розглядаються загальні і специфічні проблеми політій із сильною президентською владою. Визначаються ключові проблеми інституту президента в Україні по відношенню до легітимності, автономії та дієздатності. Інститут президента розглядається у перспективі розбудови держави та обмеження влади субдержавних акторів. Пропонуються напрямки для конституційної і політичної модернізації інституту президента. General and specific problems of polities with strong presidential powers are considered. The key problems of the presidency in Ukraine are defined in terms of legitimacy, autonomy and capacity. The presidency is considered in terms of state building and restriction of substate actors’ power. The directions for constitutional and political modernization of the presidency are offered.

Опис

Ключові слова

президенціалізм, легітимність, автономія, дієздатність, модернізація, presidentialism, legitimacy, autonomy, capacity, modernization

Бібліографічний опис

Поліщук О.С. Конституційно-політична модернізація інституту президента в Україні / О.С. Поліщук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1073. – 2013. – С. 19-25