Кваліфікаційна робота бакалавра : методичні рекомендації до виконання (для здобувачів вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми «Міжнародна електронна комерція» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання містить загальні положення та вимоги до виконання кваліфікаційних робіт бакалавра за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми «Міжнародна електронна комерція» першого бакалаврського) рівня вищої освіти, а саме: вимоги та пояснення щодо структури роботи, змісту окремих розділів, оформлення роботи в цілому та її складових елементів, порядку рецензування, допуску до захисту та захисту кваліфікаційних робіт.

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

SOCIAL SCIENCES, бакалавр, кваліфікаційна робіта, міжнародні економічні відносини, міжнародна електронна комерція, етапи та контроль виконання, академічна доброчесність, мета та завдання, технічні вимоги до оформлення, правила оформлення, порядок допуску, рецензування та захист, критерії оцінювання

Бібліографічний опис

Страпчук, Світлана Іванівна. Кваліфікаційна робота бакалавра : методичні рекомендації до виконання (для здобувачів вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми «Міжнародна електронна комерція» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / уклад. С.І. Страпчук, О.П. Миколенко, Н.І. Данько. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 52 с.