Організаційна діяльність редакторського складу журналу «Украинская жизнь» (1912-1917 pp.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті досліджується організаційна діяльність редакторського складу журналу «Украинская жизнь» (1912-1917 pp.), сподвижницьке ядро якого складали видавець Я. Шеремецінський та редактори С Петлюра і О. Саліковський. На основі листів С Петлюри до Д. Донцова відтворено внутрішню політику редагування журналу. У статті аналізується конфлікт між редакторами, внаслідок чого редагування часописом «Украинская жизнь» розділилося на два періоди (1912-1915; 1915-1917 pp.). Завдяки епістолярію С Петлюри та статтям, розміщеним на сторінках видання, стає зрозумілим, за яких складних умов цей журнал існував. Відзначається майстерність редакторського складу, який зумів віднайти «золоту середину» в інформуванні між цензором і читачем, і, незважаючи на складні обставини, зміг так довго (п'ять років) видавати журнал «Украинская жизнь».

Опис

The paper studies the organizational activities of the editorial staff of the journal Ukrainskaya Zhizn’ (1912–1917) with publisher Y. Sheremetsinsky and editors S. Petliura and O. Salikovsky as its selfless core. S. Petliura’s letters to D. Dontsov were employed to reconstruct the inner policy of the journal editing. The article analyzes the conflict among the editors which resulted in splitting the editing into two stages (1912–1915; 1915–1917). S. Petliura’s epistolary and the articles in the publication elucidate the intricacies the journal existed in. The craftsmanship of the editorial staff, who managed to find the ‘happy medium’ in informing between the censor and the reader, and, despite the intricacies, were able to publish the journal Ukrainskaya Zhizn’ for such a long time (5 years).

Ключові слова

журнал, видавець, редактор, стаття, епістолярій

Бібліографічний опис

Полумисна О.О. Організаційна діяльність редакторського складу журналу «Украинская жизнь» (1912-1917 pp.) / О.О. Полумисна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 846. Сер.: Філологія. – Вип. 56. – С. 191 – 196