Розробка моделі електронного атласу транспортної мережі Харкова

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статье кратко изложены основные принципы и характеристики, которые присущи концепции электронного атласа транспортной сети Харькова. Представлены ключевые положения структурно-логической модели, на основе которой создается экспериментальный атлас транспортной системы крупного города

Опис

Ключові слова

електронний атлас, геоінформаційні технології, транспортна мережа

Бібліографічний опис

ПИСАРЄВ Д.М., РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ ХАРКОВА // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.) . - 2011.