Урбанізаційні процеси в столичних агломераціях Киргизстану та Таджикистану в пострадянський період та їх вплив на соціально-політичну сферу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Розглядаються урбанізаційні процеси в агломераціях Бішкеку та Душанбе у пострадянський період. Відзначається зростання населення цих агломерацій з суттєвою зміною етнічної структури їх населення протягом останніх двох десятиліть за рахунок заміщення „європейських” мешканців представниками титульної нації. Збільшення населення агломерацій відбувається не лише за рахунок їх центрів, а й за рахунок столичних пригородів, що призводить до значного збільшення забудованої місцевості та злиття Бішкеку та Душанбе з навколишніми населеними пунктами. Urban processes in the agglomerations of Bishkek and Dushanbe during the post-Soviet period are considered. Population growth of this agglomerations and considerable change in ethnic structures of their population during last two decades due to the substitution of „European" residents by the representatives of title nations are noted. The population growth of the agglomerations occurs not only owing to their centres, but also due to the capital suburbs that cause significant extension of built-up areas and merging of Bishkek and Dushanbe with surrounding communities.

Опис

Ключові слова

урбанізація, етнічна структура суспільства, Киргизстан, Таджикистан, urbanization, ethnic structure of society, Kyrgyzstan, Tajikistan

Бібліографічний опис

Святуха І.А., Целуйко В.О. Урбанізаційні процеси в столичних агломераціях Киргизстану та Таджикистану в пострадянський період та їх вплив на соціально-політичну сферу / І.А. Святуха, В.О. Целуйко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1073. – 2013. – С. 142-148