Державне управління як вид соціального управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-04-27

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Жура В’ячеслав Олександрович – студент – спеціаліст юридичного факультету імені В. Н. Каразіна

Опис

Ключові слова

державне управління, соціальне управління, управлінська діяльність

Бібліографічний опис

Жура В.О. Державне управління як вид соціального управління / Жура В’ячеслав Олександрович // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. 27.04.2012. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012: http://dspace.univer.kharkov.ua «юридичний факультет»; http://www - jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя // конференції та інші наукові заходи. – С. 173–175