Сучасні тенденції геодемографічної ситуації Полтавської області в загальнодержавному вимірі

Анотація

Демографічна криза, яка характеризує розвиток українського суспільства після становлення незалежності, є результатом дії ряду соціальних, економічних, політичних та інших чинників. Постійне зменшення чисельності населення, здебільшого за рахунок природного скорочення, є значною проблемою держави, на вирішення якої націлені ряд досліджень та програм. Проте, окрім виявлення передумов та особливостей демографічних процесів в державі, важливим напрямом дослідження залишається визначення регіональних особливостей, тобто вивчення тенденцій демографічного розвитку по регіонам країни, для виявлення притаманних причин та розробки заходів для їх усунення, для подальшої трансформації отриманих результатів із регіонального на національний рівень. В умовах сьогодення підсилюється актуальність досліджень демографічної складової суспільства. Окремі компоненти сучасного стану демографічних процесів в Україні формувалися протягом багатьох десятиліть, задовго до сучасних політичних і соціально-економічних змін. Реакція населення на нові умови життєдіяльності виявляється у зміні демографічної поведінки, зниженні рівня народжуваності, міграційній рухливості тощо. Розуміння значимості геодемографічного розвитку України й сучасні проблеми останнього обумовили актуальність і необхідність демографічних досліджень.

Опис

Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7–8 листопада 2013 р. / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013.

Ключові слова

геодемографічна ситуація, Полтавська область, населення, міграційний приріст

Бібліографічний опис