Основні аспекти формування культури здоров’я дітей в сім’ї

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядаються основні напрямки формування культури здоров’я дітей в сім’ї, наводяться дані експериментального дослідження. In the article basic directions of forming of culture of health of children are examined in family, cited data experimental research. В статье рассматриваются основные направления формирования культуры здоровья детей в семье, приводятся данные экспериментального исследования.

Опис

Ключові слова

культура здоров’я, сім’я, здоровий спосіб життя, діти, батьки, родина

Бібліографічний опис

Рибалка О.Я. Основні аспекти формування культури здоров’я дітей в сім’ї / Рибалка О.Я., Гуріненко Н.О., Іванівський С.В., Пасинок В.Г. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 818. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 5. – С.