Магістерська робота: методичні рекомендації до виконання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Видання містить загальні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів 5 курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (ОКР магістр), а саме: вимоги та пояснення щодо структури дипломної роботи магістра, змісту окремих її розділів, оформлення роботи в цілому та її складових та елементів, порядку рецензування роботи, допуску до захисту та захисту випускних кваліфі-каційних робіт

Опис

Видання містить загальні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів 5 курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (ОКР магістр), а саме: вимоги та пояснення щодо структури дипломної роботи магістра, змісту окремих її розділів, оформлення роботи в цілому та її складових та елементів, порядку рецензування роботи, допуску до захисту та захисту випускних кваліфі-каційних робіт

Ключові слова

кваліфікаційна робота, актуальність теми, мета роботи, об’єкт і предмет дослідження, наукове дослідження, оформлення роботи, вимоги до змісту, оформлення тексту, список використаних джерел, оформлення ілюстрацій, посилання на джерела, рецензування магістерської роботи

Бібліографічний опис

Видання містить загальні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів 5 курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (ОКР магістр), а саме: вимоги та пояснення щодо структури дипломної роботи магістра, змісту окремих її розділів, оформлення роботи в цілому та її складових та елементів, порядку рецензування роботи, допуску до захисту та захисту випускних кваліфі-каційних робіт