A case of unexplored dyspepsia

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-04

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальні питання сучасної медицини: Тези доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та фахівців 28-29 березня 2019 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – C. 335-336.

Опис

Scientific supervisors: Zhuravka N. V., assistant; Bogun L. V., PhD, associate professor

Ключові слова

unexplored dyspepsia

Бібліографічний опис

Электронный ресурс: http://im.medicine.karazin.ua/downloads/abs/Журавка yaz 05.2019.pdf