Відображення структури купальської обрядовості в статті О. Потебні «Про купальські вогні та споріднені з ними уявлення»

Ескіз

Дата

2010-10-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Кисіль В. В. Відображення структури купальської обрядовості в статті О. Потебні «Про купальські вогні та споріднені з ними уявлення» Автор статті зробив спробу визначити роль О. Потебні в дослідженні структури купальської обрядовості. Зважаючи на те, що сучасні дослідники в купальській обрядовості українців виділяють низку обрядодій – вінкоплетіння, вшанування купальського деревця хороводами навколо нього, розпалювання багаття, спалювання або потоплення деревця, спалювання кулів соломи чи опудала, стрибання через вогонь, влаштування ритуальної вечері, – ми з’ясували, які з них були означені в статті О. Потебні. У зв’язку з цим можемо говорити про те, що О. Потебня заклав основи для подальших досліджень структури купальської обрядовості, позначивши її складові.

Опис

Kysil V. V. The representation of the structure of the Kupala rites in the article by A. Potebnya «About Kupala fires and the related notions» The author of the article tried to determine the role of A. Potebnya in the study of the structure of the Kupala rites. Proceeding from the premise that modern folklore specialists and ethnographers distinguish constituent parts of Kupala rites such as twining wreaths, singing and dancing in a ring around a ritual tree, making a fire, burning and sinking a ritual sapling, burning a straw doll, jumping over a fire, preparing a ritual dinner, we determined which of the mentioned above rites were indicated in the article by A. Potebnya. In connection with this, we can speak about the fact that A. Potebnya laid down the foundations for further studies of the structure of the Kupala rites.

Ключові слова

обряд, структура купальської обрядовості, купальський вогонь, культ сонця

Бібліографічний опис

Кисіль В.В. Відображення структури купальської обрядовості в статті О. Потебні «Про купальські вогні та споріднені з ними уявлення» / В.В. Кисіль // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія Філологія – 2010 – № 910 (частина ІІ), вип. 60 – С. 143–147.