Експресивність і афористичність складнопідрядних речень із підрядними частинами умови та часу (на матеріалі афоризмів про жінок)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядаються присвячені жінкам афоризми, що мають структуру складнопідрядних із підрядними часу та умови. Аналізуються структурно-семантичні та функціональні особливості предикатів, їх взаємодія в головній та підрядній частинах, а також специфічні риси взаємодії самих частин у смислопороджувальному плані. The article considers women-related aphorisms, which have the structure of compound sentences with clauses of time and condition. The structural-semantic and functional features of predicates, their interaction in the principal and subordinate clauses as well as specific features of the interaction between the clauses in the sense-generative aspects are analyzed.

Опис

Калашник Юлія Іванівна, к. філол. н., доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

афоризм, синтаксична організація, складнопідрядне речення, предикат, експресивність, іронічне значення, aphorism, syntactic organization, compound sentence, predicate, expressivity, ironic sense

Бібліографічний опис

Калашник Ю.І. Експресивність і афористичність складнопідрядних речень із підрядними частинами умови та часу (на матеріалі афоризмів про жінок) / Юлія Іванівна Калашник // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2013. – № 1048. Сер.: Філологія. – Вип. 67. – С. 31–34.