Структурні та функціональні характеристики симптомокомплексу «емоційного холоду» у жінок

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Харківській національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2010. У дисертації здійснено аналіз стосунків психологічної інтимності. Феномен порушення інтимно-особистісної сфери позначено як симптомокомплекс «емоційного холоду». Питання висвітлено з позицій структурного та функціонального підходів, що дозволило виявити відповідні характеристики симптомокомплексу «емоційного холоду» у жінок, визначити емоційні, когнітивні, поведінкові особливості особистості, яка зазнає труднощів у встановленні взаємин психологічної інтимності. На підставі аналізу психологічної літератури, узагальнення результатів дослідження було розроблено психокорекційну програму для жінок із симптомокомплексом «емоційного холоду». Запропонована програма є терапевтично ефективною та рекомендується практичним психологам у їх фаховій роботі.

Опис

Ключові слова

емоційний холод, страх психологічної інтимності, міжособистісна залежність, базисний та структурний дефекти, триангулярна структура емоційності, психосемантичні особливості, тілесна ідентичність, подружня взаємодія

Бібліографічний опис

Асланян Т.С. Структурні та функціональні характеристики симптомокомплексу «емоційного холоду» у жінок. – Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. — Харків, 2010. — 21 с.