Formation of associates from nanosized complexes of uranium in the water - supercritical carbon dioxide system

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

The paper describes the results from studies into the role of water in the formation of associates from nanosized complexes of uranium in a supercritical carbon dioxide (SC CO2) medium. It has been demonstrated experimentally that water in the SC CO2 exists in the form of microdrops. It is found that at a pressure of 10 MPa and a temperature of 40°C the UO2(NO3)2∙2(C4H9O)3PO complex may take on hydrophilic properties. The conclusion is made that in that event the mentioned complex would concentrate in water microdrops. The concentration of the complex in water microdrops gives rise to the formation of associates, the size of which is determined by microdrop dimensions. Наведено результаті дослідження ролі води в утворенні асоціатів з наноразмірних комплексів урану в середовищі НК СО2. Експериментально показано, що вода в НК СО2 існує у вигляді мікрокрапель. Відзначено, що при тиску 10 МПа й температурі 40 °С комплекс UO2(NO3)2•2(C4H9O)3PO може придбавати гідрофільні властивості. Зроблено висновок про те, що внаслідок придбання цим комплексом гідрофільних властивостей він буде концентруватися в мікрокраплях води. Концентрування комплексу в мікрокраплях води приводить до утворення в системі асоціатів, розмір яких визначається розміром мікрокрапель. Приведены результате исследования роли воды в образовании ассоциатов из наноразмерных комплексов урана в среде СК СО2. Экспериментально показано, что вода в СК СО2 существует в виде микрокапель. Отмечено, что при давлении 10 МПа и температуре 40 °С комплекс UO2(NO3)2∙2(C4H9O)3PO может приобретать гидрофильные свойства. Сделан вывод о том, что вследствие приобретения этим комплексом гидрофильных свойств он будет концентрироваться в микрокаплях воды. Концентрирование комплекса в микрокаплях воды приводит к образованию в системе ассоциатов, размер которых определяется размером микрокапель.

Опис

Ключові слова

надкритичний вуглекислий газ, надкритична флюїдна екстракція, уран, вода, трибутілфосфат, supercritical carbon dioxide, supercritical fluid extraction, uranium, water, tributyl phosphate

Бібліографічний опис

Borts B.V. Formation of associates from nanosized complexes of uranium in the water - supercritical carbon dioxide system /B.V. Borts, S.F. Skoromnaya, V.I. Tkachenko // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1017. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 3(55). – С. 128-134.