Індустріальні об’єкти як містоутворюючий чинник у другій половині XIX – на початку XX ст. (на прикладі Xаркова)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглянуто роль індустріальних об’єктів Харкова у формуванні модерного міського середовища. Головною гіпотезою є те, що вони були своєрідними кристалізуючими ядрами, що формували навколо себе специфічно міський стиль життя. Авторка бере до уваги такі аспекти, як фізичне розташування підприємств та їхній вплив на розвиток транспортної системи, соціальну взаємодію робітників та підприємців, зародження екологічної ідеології тощо. У висновках подано основні характеристики індустріалізованого ландшафту модерного Харкова. В статье рассматривается роль индустриальных объектов Харькова в формировании модерной городской среды. Главной гипотезой является то, что они представляли собой своеобразные кристаллизирующие ядра, которые формировали вокруг себя специфически городской стиль жизни. Автором освещаются такие аспекты, как физическое расположение предприятий и влияние на развитие транспортной системы, социальное взаимодействие рабочих и предпринимателей, зарождение экологической экологии. В выводах даются основные характеристики индустриализированного ландшафта модерного Харькова. The main problem of the article is the influence of industrial objects at the modern city environment. The hypothesis of paper is suggestion, that plants and factories were crystallizing cores, which formed specific urban life style. Such aspects as location of plants and factories, transport system, social interaction between workers and entrepreneurs, appearance of ecological ideology are highlighted. Author gives some features of industrial landscape of modern Kharkiv in conclusion.

Опис

Ключові слова

індустріалізація, модерність, Харків, транспорт, інфраструктура, индустриализация, модерность, Харьков, инфраструктура, industrialization, modernity, Kharkiv, transport, infrastructure

Бібліографічний опис

Боженко А. О. Індустріальні об’єкти як містоутворюючий чинник у другій половині XIX – на початку XX ст. (на прикладі Xаркова) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 24. - С. 19-23.