Трахтемировское городище как один из возможных предшествественников Переяславля Русского

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Проведен анализ имеющихся сведений о характеристиках и истории развития Трахтемировского городища, которое по мнению Б. А. Рыбакова являлось прототипом будущего Переяславля Русского. Выявлено, что это городище являлось самым развитым среди своих современников и могло играть роль политического и религиозного центра на ранних этапах скифского периода. Проведено аналіз наявних відомостей про характеристики та історію розвитку Трахтемирівського городища, яке на думку Б. А. Рибакова було прототипом майбутнього Переяславля Руського. Виявлено, що це городище було найрозвиненішим серед своїх сучасників і могло грати роль політичного і релігійного центру на ранніх етапах скіфського періоду. The analysis of the available information about the characteristics and history of Trakhtemyriv ancient settlement, which in the opinion of Rybakov was the prototype of the future Pereyaslavl. It was revealed that this settlement is the most developed among his contemporaries and could play the role of the political and religious center in the early stages of the Scythian period.

Опис

Кіріченко Максим Іванович – студент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Переяславль, Трахтемировское городище, Среднее Поднепровье, скифский период, Pereyaslavl, Trakhtemyriv ancient settlement, Middle Dnieper, Scythians

Бібліографічний опис

Кириченко Максим. Трахтемировское городище как один из возможных предшественников Переяславля Русского /Кириченко Максим // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2013. – Вип. 16. – С. 37-45.