Концептуалізація пафосу та пафосних висловів у картині світу студентів-філологів: від «Заповіту» до крутих тачок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розглянуто й узагальнено результати опитування студентів відділення української мови та літератури, які мали навести приклади пафосних висловів і пояснити своє розуміння поняття «пафос». Зауважено, що серед пафосних висловів значну частину становлять ті, які позначені високою, інколи перебільшеною емоційністю, а також експресивні. Простежено зв'язок пафосу з патріотизмом та суспільною відповідальністю. Розкрито новітнє розуміння пафосу як хизування собою, зверхності, захоплення зовнішнім блиском. На цій підставі відзначено специфіку будови концепту на сучасному етапі. The object of consideration and generalization in the article is the result of the poll among the Ukrainian Language and Literature department students, who were to give examples of pathos statements and explain their understanding of the word пафос (pathos). The substantial part of the pathos statements given is marked by high, sometimes exaggerated emotionality as well as expressivity. A relation between pathos, on the one hand, and patriotism with social responsibility, on the other hand, is traced. A new understanding of пафос as self-admiration, feeling of superiority, being fond of surface gloss is revealed. On this base, the specifics of the concept's structure at present is shown.

Опис

Трифонов Роман Анатолійович, к. філол. н., доцент кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

пафос, мовна свідомість, мовна картина світу, концептуалізація, семантичні зміни

Бібліографічний опис

Трифонов Р.А. Концептуалізація пафосу та пафосних висловів у картині світу студентів-філологів: від «Заповіту» до крутих тачок / Р.А. Трифонов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. І. – С. 501 – 507