Вплив енергетичної оздоровчої технології на функціональну активність різних органів та систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розкривається сутність поняття «оздоровчі технології», висвітлюється їх роль у збереженні здоров’я працюючої людини та підвищенні її працездатності. Основна увага приділяється аналізу методики енергетичного балансування тіла, яка є новітньою енергетичною оздоровчою технологією. У статті проаналізовано вплив енергетичної оздоровчої технології на функціонування органів та систем організму людини з використанням АПК «ІНТА-com-Voll-F». Отримані результати свідчать про позитивний вплив методики енергетичного балансування тіла на здоров’я людини. В статье раскрывается сущность понятия «оздоровительные технологии», освещается их роль в сохранении здоровья работающего человека и повышении его работоспособности. Основное внимание уделяется анализу методики энергетической балансировки тела, которая является новейшей энергетической оздоровительной технологией. В статье проанализировано влияние энергетической оздоровительной технологии на функционирование органов и систем организма человека с использованием АПК «ИНТА-com-Voll-F». Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии методики энергетической балансировки тела на здоровье человека. Ключевые слова: утомление, электроакупунктурная диагностика, оздоровительная технология, работоспособность, функциональная активность. The article reveals the essense of the health technologies. The role in maintaining the health of the working people and increase its efficiency is described. The basic attention is given the analysis techniques of energy balancing of the body, which is the latest energy improvement technologies. The article is devoted to the analysis of the newest health technology on the functional activity of various organs and systems using the AIC «INTAcom- Voll-F». The received results represent the positive influence techniques of energy balancing the body on human health.

Опис

Ключові слова

втома, електроакупунктурна діагностика, оздоровча технологія, працездатність, функціональна активність

Бібліографічний опис

Гончаренко М.С. Вплив енергетичної оздоровчої технології на функціональну активність різних органів та систем / М.С. Гончаренко, О.М. Касьян // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 907. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 7. – С. 68 – 73