Давнісні строки у цивільному праві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-03-25

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертаційній роботі досліджено давність та давнісні строки у цивільному праві. Розглянуто генезис понять «давність» та «давнісні строки» у цивільному праві, надано загальну характеристику різним видам давнісних строків в цивільному праві. Запропоновано авторське визначення понять «давність», «давнісні строки», «давність примусового виконання добровільно невиконаного обов’язку». Виокремлено етапи становлення та розвитку давності та давнісних строків у цивільному праві України. Підсилено теорію «абстрактної (загальної) давності» на підставі системного та компаративного аналізу сучасних нормативних джерел, спеціальної літератури та правозастосовної практики. Встановлено, що давність є міжгалузевим інститутом, що проявляється через систему таких ознак, як предметна єдність суспільних відносин, підхід міжгалузевого правового регулювання, наявність власних правових принципів галузі, наявність норм галузевої приналежності й процедурного характеру, комплексність нормативно-правових актів галузі. Аргументовано, що давнісні строки у приватному праві мають матеріально-правову природу, які, на відміну від процесуальних строків, підпорядковуються особливим правилам обчислення, зупинення, переривання та встановлення юридичних матеріальних наслідків їх спливу. Розроблено класифікацію давнісних строків за різними підставами.

Опис

Ключові слова

давність, позовна давність, набувальна давність, строк давності, давність примусового виконання добровільно невиконаного обов’язку, виконавча давність, погашувальна давність

Бібліографічний опис

Петренко, Катерина Русланівна. Давнісні строки у цивільному праві : дисертація ... кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) / К.Р. Петренко; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Одеса, 2020. - 230 с.