Туристичний потенціал річки Сіверський Донець

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статье рассматривается туристический потенциал реки Северский Донец. Также освещены туристические дома отдыха, санатории и пансионаты по протяжности реки в Харьковской области. Показаны разновидности туристических видов деятельности на водоёмах

Опис

Ключові слова

водний туризм, туризм, водні ресурси

Бібліографічний опис

Шелехань І.І.,ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.). - 2011.