Фазовый переход В-трикальций фосфата в гидроксилапатит при кристаллизации гидроксилапатита методом осаждения

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Лоза Е.И. ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД .-ТРИКАЛЬЦИЙ ФОСФАТА В ГИДРОКСИЛАПАТИТ ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ГИДРОКСИЛАПАТИТА МЕТОДОМ ОСАЖДЕНИЯ / Е.И. Лоза // Тези доповідей студентської наукової конференції фізичного факультету (27 квітня 2010 р.). – Х: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 11