On efficiency of collisional energy exchange of electrons and ions in relativistic plasmas

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

The collisional coupling of the relativistic electrons and non-relativistic ions in hot plasmas has been analyzed. It was shown that the relativistic effects produce a quite new feature in the collisional transfer of energy from the electrons to ions with different temperatures. While in the non-relativistic limit the condition for absence of the collisional decoupling is Te/Ti < 3, the relativistic effects shift the maximum of the energy-exchange with increasing the temperature to a higher values of Te/Ti until it finally disappears that makes an appearance of the collisional decoupling impossible. У статті аналізується швидкість обміну енергією при зіткненнях між релятивістськими електронами та нерелятивістськими іонами у релятивістській плазмі. Показано, що релятивістські ефекти призводять до значних змінень у характері переносу енергії при зіткненнях від електронів до іонів з різними температурами. У той час як у нерелятивістській межі умовою стабільності енергообміну при зіткненнях є Te/Ti < 3, урахування релятивістських ефектів призводить до зміщення максимуму швидкості обміну енергіями у напрямку більших значень Te/Ti, доки не зникає взагалі, що робить втрату зв’язку при зіткненнях неможливою. В статье анализируется столкновительный энергообмен между релятивистскими электронами и нерелятивистскими ионами в горячей плазме. Показано, что релятивистские эффекты приводят к заметным изменениям в характере столкновительного переноса энергии от электронов к ионам с разными температурами. Тогда как в нерелятивистском пределе условием стабильности энергообмена является Te/Ti < 3, учет релятивистских эффектов приводит к сдвигу максимума скорости обмена энергиями в сторону больших значений отношения Te/Ti, пока не исчезает вовсе, что делает невозможным потерю столкновительной связи.

Опис

Ключові слова

relativistic plasma, kinetics, collisional energy exchange, collisional decoupling, релятивістська плазма, кінетика, обмін енергією при зіткненнях

Бібліографічний опис

Marushchenko I.N. On efficiency of collisional energy exchange of electrons and ions in relativistic plasmas / I.N. Marushchenko, N.A. Azarenkov // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1017. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 3(55). – С. 146-151.