Ілля Рєпін і Харківський університет

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Статтю присвячено малодослідженому аспекту біографії знаного вітчизняного живописця Іллі Юхимовича Рєпіна (1844–1930), а саме – його взаємозв’язкам із корпорацією Харківського університету. У статті висвітлено творчі, ділові, особисті контакти між митцем і випускниками, професорами, почесними членами Харківського університету. Також проаналізовано внесок каразінців у вивчення життєвого шляху і творчої спадщини І. Ю. Рєпіна, увічнення його пам’яті. Статья посвящена малоисследованному аспекту биографии известного отечественного художника Ильи Ефимовича Репина (1844–1930), а именно – его взаимосвязям с корпорацией Харьковского университета. В статье освещены творческие, деловые, личные контакты между художником и выпускниками, профессорами, почетными членами Харьковского университета. Также проанализирован вклад каразинцев в изучение жизненного пути и творческого наследия И. Е. Репина, увековечения памяти о нем. The paper deals with unexplored aspect of Ilya Repin’s biography (1844–1930), the famous artist of our country, namely his connection with corporation of Kharkiv University. Creative, business, personal contacts between artist and graduates, professors, Honorary Members of Kharkiv University were described. University personalities’ contribution to the study of Ilya Repin’s life and creative heritage, remembrance work were also analyzed in the present research.

Опис

Ключові слова

І. Ю. Рєпін, Харківський університет, біографістика, краєзнавство, И. Е. Репин, Харьковский университет, биографистика, краеведение, Ilya Repin, Kharkiv University, biography studies, local history

Бібліографічний опис

Вовк О. І. Ілля Рєпін і Харківський університет // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». - Вип. 23. - С. 132-137.