Заборони україномовної преси в підросійській Україні на початку ХХ ст. як прояв антиукраїнської політики російського уряду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню заборон україномовної преси в підросійській Україні на початку ХХ ст. Особлива увага приділяється висвітленню архівних даних щодо агресивних засобів, які вживала російська влада для усунення україномовних журналів і газет з інформаційного простору російської держави. Результати даного дослідження свідчать про те, що проти україномовної преси даного періоду вживалися різні заходи утиску – від накладення штрафів на видання і видавців, переслідування видавців і передплатників україномовних видань до закриття видань. Данная статья посвящена изучению запретов украиноязычной прессы в подроссийской Украине в начале ХХ ст. Особое внимание уделяется освещению архивных данных о применении агрессивных мер по вытеснению украиноязычных журналов и газет из информационного пространства российского государства. Результаты этого исследования свидетельствует о том, что против украиноязычной прессы данного периода применялись различные притеснения – от наложения штрафов на издания и издателей, преследования издателей и подписчиков украиноязычных изданий до закрытия изданий. The article is devoted to the study of the prohibition of the Ukrainian-language press in Ukraine under Russian rule at the beginning of the twentieth century. Particular attention is paid to the coverage of official records on the use of aggressive measures to oust the Ukrainian-language magazines and newspapers from the information space of the Russian state. The results of this study suggest that against the Ukrainian-language press of this period there were applied various oppressive measures – from imposing fines on publications and publishers and prosecution of publishers and subscribers of Ukrainian-language publications to the closing of printed publications.

Опис

Ключові слова

україномовна преса, заборони, штрафи, великодержавний шовінізм, національна самосвідомість, украиноязычная пресса, запреты, штрафы, великодержавный шовинизм, национальное самосознание, Ukrainian-language press, prohibitions, fines, great-power chauvinism, national consciousness

Бібліографічний опис

Олешко Н. П. Заборони україномовної преси в підросійській Україні на початку ХХ ст. як прояв антиукраїнської політики російського уряду // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 20. – С. 33–36.