Вивчення особливостей функціонування серцево-судинної системи школярів за умов різних технологій навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У даній статті розглядається впив системи ноосферної та традиційної технологій навчання на стан серцево-судинної системи, енергетичні та інтегральні показники здоров'я учнів двох шкіл за допомогою «апаратного комплексу ОМЕГА-М». Проаналізувавши дані, можна зробити висновок про те, що в учнів гусинополінської ЗОШ з ноосферою технологією навчання більшість показників знаходяться в нормі, а в учнів ЗОШ №141 з традиційною технологією навчання, нижче норми. В данной cтатье рассматривается влияние систем ноосферного и традиционного обучения на состояние сердечно-сосудистой системы, энергетические и интегральные показатели здоровья учеников двух школ с помощью «аппаратного комлекса ОМЕГА-М». Проанализировавши данные, можна сделать вывод о том, что в учеников Гусинополынской СОШ с ноосферной технологией обучения большинство показателей находятся в норме, а у учеников СОШ №141 с традиционной технологией обучения, ниже нормы. In this c[tate] the discussion will deal with the specific character of traditional instruction, [noosfernogo] instruction. Will be examined the special features of functioning [SSS], in particular schoolboys, and also about the possibilities of apparatus [komleksa] TO OMEGAS, about its practical application. Also, the discussion will deal with the imperfection of formation system in the Ukraine. Will be represented the results of the study [SSS] of the junior schoolboys of different schools under the action of the [noosfernogo] lesson.

Опис

Ключові слова

ноосферна освіта, здоров’я, учні, технології навчання

Бібліографічний опис

Бутенко Х.В. Вивчення особливостей функціонування серцево-судинної системи школярів за умов різних технологій навчання / Бутенко Х.В., Гончаренко М.С. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 876. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 7. – С. 36 – 40