Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку : міжнародна науково-практична конференція (1 ; 2021 ; Харків) :збірник тез доповідей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Modern management of organizations: concepts, digital transformations and innovative development models : a collection of abstracts of the I International Scientific and Practical Conference (Ukraine, Kharkiv, November 25, 2021). – Kharkiv : V.N. Karazin Kharkiv National University, 2021. – electron. resource. – 1 el. disk (CD-ROM). – Systems. requirements: Pentium-class processor; OC Windows 7/10; CD-ROM drive; Acrobat Reader 10. – 298 p. The collection presents abstracts of the participants of the I International Scientific and Practical Conference on the general topic «Modern management of organizations: concepts, digital transformations and innovative development models.» For scientists, post-graduate students and students of higher educational institutions. Materials are submitted in the author’s edition. The authors are responsible for the content and design of the materials.

Опис

У збірнику представлені тези доповідей учасників 1 Міжнародної науково-практичної конференції на загальну тему «Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку». Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Матеріали подано в авторській редакції. Відповідальність за зміст і оформлення матеріалів несуть автори.

Ключові слова

сучасне управління організаціями, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку, збірник тез доповідей, мodern management of organizations, digital transformations, innovative development models

Бібліографічний опис

Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку : міжнародна науково-практична конференція (1 ; 2021 ; Харків) : збірник тез доповідей / Редкол.: Б.В. Самородов (головний редактор) та інш. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – 298 с. (PDF). - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Процесор Pentium-класса ; OC Windows 7/10 ; дисковод CD-ROM ; Acrobat Reader 10. - ISBN 978-966-285-701-6