Необхідність розширення функцій соціальної географії – нагальна потреба часу

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В наш час грандіозних глобальних перетворень, потрясінь і катаклізмів, що безперервно викликають нові проблеми в розвитку соціумів різних ієрархічних рівнів, роль науки, як найважливішого компонента духовної культури, постійно зростає. Різноманітні глобальні проблеми, що постійно виникають перед суспільством, безперервно формують соціальний запит, що в свою чергу стимулює розвиток різних наук. Так, саме під впливом глобальних проблем сьогодні особливої ак-туальності набули науки про природне середовище і суспільство, що обумовлене спробами цивілізації їх успішно вирішувати. Під впливом соціального запиту ро-зширюється і предметна галузь географії, яка на протязі всієї історії людства була надзвичайно важливою практично орієнтованою наукою. При цьому спостерігається найбільш інтенсивний розвиток «стикових» галузей географії, до яких мож-на віднести і соціальну географію, якає досить молодим напрямком географії, проходить стадію становлення і науково-методичного розвитку.

Опис

Наукові пошуки географічної громадськості: минуле, сьогодення, майбуття: матеріали Всеукр. наук. – практ. конф., присвяченої 75-річчю утворенню Луганської області (8-10 жовтня 2013 р. м. Луганськ) / відп. ред. Ю.О. Кисельов. – Луганськ: Вид-во «ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 316 с.

Ключові слова

географія, соціальна географія, соціум

Бібліографічний опис