Внутрішній монолог як засіб характеристики головного героя в поемі-симфонії Павла Тичини «Сковорода»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті розглянуто особливості монологу як засобу характеристики Сковороди в поемі-симфонії П. Тичини. Визначено типи внутрішніх монологів, подано їх структурно-семантичний та стилістичний аналіз. Звернено увагу на авторське переосмислення постаті філософа з ідеологічних позицій. Peculiarities of monologue as means for Skovoroda's characteristics in poem-symphony by P. Tychyna are considered in the article. The types of inner monologues are defined, their structural, semantic, and stylistic analysis is proposed. Attention is paid at author's rethinking of the philosopher's personality from the ideological points of view.

Опис

Губарева Галина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Калашник Володимир Семенович, доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

внутрішнє мовлення, внутрішній монолог, поетичний текст, пряма мова, експресивний синтаксис

Бібліографічний опис

Губарева Г.А., Калашник В.С. Внутрішній монолог як засіб характеристики головного героя в поемі-симфонії Павла Тичини «Сковорода» // У вимірах слова : збірник наукових праць (до ювілею професора кафедри української мови Л.Г. Савченко). – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – С. 104 – 111