Перспективи розвитку понятійно-категоріального інструментарію політичної антропології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті аналізується понятійно-категоріальний інструментарій політичної антропології як інституціолізованого напрямку політичних студій. Досліджуються межі застосування традиційних понятійних інструментів в антропологічному аналізі незахідних політичних форм, технік та механізмів владного контролю. Розглядається особливість незахідного політичного процесу як простору застосування антропологічного методу дослідження. Робляться висновки щодо перспектив розвитку понятійного інструментарію політичної антропології.

Опис

Ключові слова

політична антропологія, понятійно-категоріальний апарат, традиційне суспільство, перехідне суспільство, влада, традиційна політична культура, традиційне володарювання, антропологічний метод

Бібліографічний опис

Крисенко О.В. Перспективи розвитку понятійно-категоріального інструментарію політичної антропології / О.В. Крисенко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер. «Питання політології». – 2009. – № 861, вип. 15. – С. 6 – 12