Перерозподіл лабільної компонентиі фазове розшарування в сильно недодопованих киснем монокристалах ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Ho)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У роботі досліджено вплив відпалювання при кімнатних температурах на провідність в базисній площині монокристалів ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Ho) з нестачею кисню, загартованих від температур 600-690°C. Показано, що в процесі відпалювання відбувається значна трансформації форми резистивних переходів в надпровідний стан. Одержані результати пояснюються впорядкуванням лабільного кисню без зміни його концентрації в зразку. Зроблена оцінка характерних розмірів кластерів, що характеризуються різним вмістом кисню, а також проведений порівняльний аналіз експериментальних даних з оцінками, одержаними в рамках кластерної теорії високотемпературної надпровідності. In present work, effect of annealing at room temperatures on conductivity in the base plane of oxygen deficient ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Ho) single crystals hard-tempered from the temperatures 600-650°C are investigated. It is shown that in the process of annealing takes place considerable to transformation of form of superconductivity transitions. It is explained the got results by the equipment modern with amenities of labile oxygen without the change of his concentration in a bulk. The results can be explained by the ordering of the labile oxygen without changing its concentration in the sample. The estimation of the cluster sizes is characterized by the differences in oxygen content. We perform a comparative analysis between the experimental data with the estimations, within the frame of the high temperature superconductivity cluster theory.

Опис

Ключові слова

HTSC, annealing, labile oxygen, ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Ho) single crystals, pseudo-gap state, superconducting clusters, ВТНП, відпалювання, лабільний кисень, монокристали ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Ho), псевдощілинний стан, надпровідні кластери

Бібліографічний опис

Перерозподіл лабільної компонентиі фазове розшарування в сильно недодопованих киснем монокристалах ReBa2Cu3O7-δ (Re=Y, Ho) / Р.В. Вовк, І.Л. Гулатіс, М.О. Оболенський, А.А. Завгородній, О.В. Самойлов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 832. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 4(40). – С. 92 - 96