Романи І. Багряного: між публіцистичністю і художністю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті досліджується особливість кореляції художнього й публіцистичного начал у романному доробку І. Багряного. Публіцистична складова проявляється у рисах внутрішньої публіцистичності (певна тенденційність у характеротворенні, композиційний контраст, промовяючі імена і прізвища тощо), а також безпосередньо в публіцистичних відступах (у точках максимальної експресивної напруги). Загалом, публіцистична складова романів І. Багряного є лише одним з багатьох елементів у стилістичній мозаїці автора. The article deals with the artistic and journalistic principles of Bahriany’s novels works. Journalistic component is manifested in terms of internal publicistic (some bias in the character, composition contrast «speaking» names and surnames, etc.), as well as directly in journalistic deviations (in points of maximum expressive tension). Overall, journalistic part of Bahriany’s novels is just one of many elements in the author’s stylistic mosaic.

Опис

Шапошникова Олена Олександрівна, методист навчально-методичного центру Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Ключові слова

artistic, journalistic, polemical digression, lyricism, imagery, syncretism, художність, публіцистичність, публіцистичний відступ, ліризм, образність, синкретизм

Бібліографічний опис

Шапошникова О.О. Романи І. Багряного: між публіцистичністю і художністю / Олена Олександрівна Шапошникова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2013. – № 1048. Сер.: Філологія. – Вип. 67. – С. 238–243.