Мотивная структура пьесы М. Горького «На дне»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті досліджуємо драму М. Горького «На дні». З'ясовуємо своєрідність мотивної структури цього твору. The Maxim's Gorky drama «On the bottom» is analyzed in the article. The authenticity of the motive's structure is shown.

Опис

Ключові слова

Горький Максим, «На дне», мотивная структура пьесы, «босяцкий» цикл

Бібліографічний опис

Надозирная Т.В. Мотивная структура пьесы М. Горького «На дне» / Т.В. Надозирная // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2007. – № 765. Сер.: Філологія. – Вип. 50. – С. 86 – 90