Європейський досвід інституціоналізації політичної опозиції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Детально розглядаються та аналізуються форми інституціоналізації політичної опозиції, що існують на сьогоднішній день в ЄС. Досліджуються наслідки вживання тієї чи іншої моделі інституціоналізації. У процесі дослідження були розглянуті європейські держави з різними типами політичних систем і формами правління. На конкретних прикладах досліджені як формальні, так і неформальні механізми функціонування політичної опозиції. Forms of institutionalizing of the political opposition, which exist today in the EU, are reviewed and analyzed in detail in the article. Consequences of a particular model of institutionalizing are studied. During the study, European states with different types of political systems and forms of government were considered. Both formal and informal mechanisms of functionalizing of the political opposition were studied on concrete examples.

Опис

Ключові слова

політична опозиція, неформальні механізми, інституціоналізація, європейський досвід, the political opposition, informal mechanisms, the European experience, the institutionalizing

Бібліографічний опис

Манойло Д. О. Європейський досвід інституціоналізації політичної опозиції / Д. О. Манойло // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1060. – 2013. – С. 110-113