Стійкий розвиток та раціональне використання культурних ландшафтів

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статье изложены основные принципы построения культурных ландшафтов, а также возможность их синтеза и дополнения для улучшения функциональности и рациональности природопользования на примере Харьковской области.

Опис

Ключові слова

ландшафт, ландшафтне середовище, культурний ландшафт, раціональне природокористування

Бібліографічний опис

Дмитриков О. О., Стійкий розвиток та раціональне використання культурних ландшафтів // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.). - 2011. - С 34 - 36.