Базидієві макроміцети на місці борової пожежі в НПП «Гомільшанські ліси»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Прилуцький О.В., Ординець О.В. Базидієві макроміцети на місці борової пожежі в НПП «Гомільшанські ліси» / Актуальні проблеми ботаніки та екології. Мат-ли Міжнар. конф. молодих учених (Ялта, 21-25 вересня 2010 р.) / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр УААН, Центральний ботанічний сад НАН Білорусі. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2010. – С. 86-87.