Особливості вербалізації концепту ДРУЖБА в інтернет-комунікації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті з’ясовано специфіку мовного вираження концепту ДРУЖБА в інтернет-комунікації на матеріалі україномовних форумів із відповідною темою. Виявлено змістові елементи досліджуваного концепту, способи їх актуалізації (через оцінні судження, семантику ключових слів, опис конкретних життєвих ситуацій, вербалізацію стереотипів, залучення прецедентних феноменів); схарактеризовано концептуальне розрізнення лексем друг / знайомий, товариш. Підкреслено, що залежно від індивідуальної системи цінностей мовця стереотипи дружби можуть підтверджуватись або заперечуватись. In the article, the peculiarities of concept FRIENDSHIP language manifestation in internet communication are cleared on the material of forums in Ukrainian on the mentioned topic. The ways of the concept’s actualization are found out (through evaluative statements, key words semantics, description of life situations, stereotypes verbalization, precedent phenomena involving); the conceptual differentiation is characterized for lexemes druh / znayomyi, tovarysh. It is underscored that the stereotypes about friendship can be confirmed or denied, depending on individual value systems.

Опис

Губарева Галина Анатоліївна, к. філол. н., доцент кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

концепт, стереотип, оцінка, інтернет-дискурс

Бібліографічний опис

Губарева Г.А. Особливості вербалізації концепту ДРУЖБА в інтернет-комунікації / Г.А. Губарева // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. І. – С. 62 – 65