Сучасний стан та тенденції розвитку промисловості Харківського регіону

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В роботі визначені тенденції розвитку промисловості Харківського регіону, основні промислові підприємства області та їх сучасний економічний стан. Визначені загальні положення щодо особливостей промислового розвитку Харківської області. Розглянуті найбільші підприємства промисловості Харківської області. Проаналізовані індекси промислової продукції Харківського регіону за основними видами діяльності за 2003–2012 роки. Зроблені висновки щодо проблем і перспектив розвитку промисловості Харківської регіону та подальших досліджень у майбутньому.

Опис

Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів: Матеріали Міжнародної наук.-практ. молодих вчених, присвяченої 95-річчю Національної академії наук України, 3 – 5 жовтня 2013 р., м. Київ, Україна. – Київ: Логос, 2013. – 448 с.

Ключові слова

промисловість, Харківський регіон, підприємство, економічні показники

Бібліографічний опис