Вероятностная сходимость коэффициентов корреляции Спирмена в дискретной модели системы с обратными связями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

дискретная модель, динамическая система, ранговая корреляция

Бібліографічний опис

Литвин О. Н., Носов К. В. Вероятностная сходимость коэффициентов корреляции Спирмена в дискретной модели системы с обратными связями. Комбінаторна оптимізація та нечітки множини (КОНеМ-2011): матеріали Всеукраїнського наукового семінару 26-27 серпня 2011 р. - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. - С. 76-78.