О структуре объектных словосочетаний в английском и русском языках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статті розглядаються особливості структури вільних об’єктних словосполучень в англійській та російській мовах, а саме значення валентності дієслова для структури об’єктного словосполучення. Наводяться критерії, які характеризують об’єктні словосполучення. Аналізується важливість семантичних відношень між дієсловом та його актантами.

Опис

The peculiarities of free object phrases in English and in Russian, namely the importance of the verb valence for the object phrase structure are considered in the article. The criteria characterizing object phrases are presented. The importance of semantic relations between the verb and its objects is analyzed.

Ключові слова

свободное объектное словосочетание, объектная связь, категория объектности в языке, синтаксическая семантика слов

Бібліографічний опис

Анютина А.А. О структуре объектных словосочетаний в английском и русском языках / А.А. Анютина // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 798. Сер.: Філологія. – Вип. 53. – С. 62 – 65