Без назви

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-11-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання розкриває мету, завдання та зміст переддипломної практики, містить методичні рекомендації з питань проходження практики, оформлення звітної документації переддипломної практики студентами спеціальності «Міжнародні економічні відносини» заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Опис

Видання розкриває мету, завдання та зміст переддипломної практики, містить методичні рекомендації з питань проходження практики, оформлення звітної документації переддипломної практики студентами спеціальності «Міжнародні економічні відносини» заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Ключові слова

переддипломна практика, звіт з практики, щоденник практики, заочна форма, методичні рекомендації, спеціальність Міжнародні економічні відносини, кваліфікаційна робота бакалавра, організація практики, мета практики, завдання практики, набуття навичок самостійної роботи, результати практики, керівник практики, зміст практики, вимоги до звіту з практики, індивідуальне завдання, оформлення звіту з практики, оформлення змісту звіту, критерії оцінювання, захист звіту, підсумки переддипломної практики, обов'язки керівника практики, залік з практики, приклад оформлення титульної сторінки звіту, оформлення змісту звіту, переддипломна практика заочної форми, критерії оцінки, програма переддипломної практики, змістовні компоненти переддипломної практики, практика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Бібліографічний опис

Переддипломна практика : програма та методичні рекомендації до виконання (для студентів заочної форми навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / Уклад. Л.І. Григорова-Беренда, С.А. Касьян. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – 20 с.