Дискусії всередині політичної антропології та їх значення для політичної теорії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Розглядаються ключові дискусії всередині політичної антропології, а саме протистояння між адаптаціоністськими та політичними теоріями, субстантивізмом і формалізмом, моделями homo sociologicus та homo economicus. Наводяться основні аргументи, задіяні у цих дискусіях, та окреслюється їхнє значення для політичної теорії. The key debates in political anthropology are considered in the article, namely the opposition between adaptationist and political theories, substantivism and formalism, homo sociologicus and homo economicus models. The main arguments used in these debates are given and their significance for political theory is outlined.

Опис

Ключові слова

адаптаціонізм, теорії насилля, субстантивізм, формалізм, політична теорія, adaptationism, coersive theories, substantivism, formalism, political theory

Бібліографічний опис