Драматичний і комічний дискурси в повісті-шоу Володимира Дрозда «Музей живого письменника, або Моя довга дорога в ринок»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В статье рассматриваются особенности поэтики повести-шоу В. Дрозда «Музей живого писателя, или Моя долгая дорога в рынок». Акцент сделан на драматическом и комическом началах. The article studies poetic peculiarities of the narrative show "The Museum of the Living Poet or My Long Way to The Market" by V. Drozd with emphasis on dramatic and comic sources.

Опис

Ключові слова

повість-шоу, Дрозд, комічний дискурс, драматичний дискурс

Бібліографічний опис

Гажа Т.П. Драматичний і комічний дискурси в повісті-шоу Володимира Дрозда «Музей живого письменника, або Моя довга дорога в ринок» / Т.П. Гажа // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2007. – № 787. Сер.: Філологія. – Вип. 52. – С. 283 – 286