Особливості формування та реалізації туристичної політики держави : міжнародний, національний, регіональний досвід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У колективній монографії кафедри туристичного бізнесу Харківського націо- нального університету імені В. Н. Каразіна досліджено особливості формування та реалізації туристичної політики провідних туристичних країн світу, які є лідерами за кількістю міжнародних туристичних прибуттів – Франції, США, Китаю, Іспанії, Італії, Туреччини, Німеччини, Великої Британії, Росії, Малайзії, Мексики, Таїланду, Греції, Польщі, Саудівської Аравії. Висвітлено специфіку організації зарубіжних систем управління сферою туризму, проаналізовано стратегії і програми розвитку, охарактеризовано різні сегменти туристичного ринку країн, здійснено оцінку їхньої туристичної політики. Для науковців, викладачів, студентів – усіх, хто цікавиться проблемами розвитку туристичного бізнесу.

Опис

Ключові слова

Туристична політика, Франція, США, Китай, Італія, Іспанія, Туреччина, Німеччина, Велика Британія, Росія, Малайзія, Мексика, Таїланд, Греція, Польща, Саудівська Аравія, Україна, Державна туристична політика, Механізми реалізації туристичної політики держави

Бібліографічний опис

Особливості формування та реалізації туристичної політики держави : міжнародний, національний, регіональний досвід : монографія / кол. авт., за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 280 с.