Семантичні формули українських оберегових замовлянь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті розглядаються різні типи семантичних формул, наявні в основній частині українських оберегових замовлянь: формула відсилання, знищення, залякування, прокльонів, заклинання, замикання/ огородження, обереговості/ недопущення, побажання, запрошення, обміну, неможливого. Аналізовані формули можуть уживатися в текстах як самостійно, так і утворювати контаміновані структури. Морфологічне вираження основних семантичних формул визначається насамперед прагматичною установкою виконавця замовляння на досягнення бажаного результату. In the article different types of the semantical formulas are examined, which are contained in the main part of the ukrainian guarding incantatations: they are the send –back formula, the formulas of destruction, frightening, curse, spell, protection, guard, wish, invitation or exchange, impossibility. In the texts these formulas can be used independently or they can form complex structures. Morphological expression of the main semantical formulas is determined by the pragmatical aim of the person who is making the incantation, which is focuses on reaching the desirable result.

Опис

Хомік Олена Євгеніївна, к. філол. н., доцент кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

вербальний оберег, замовляння, ілокутивна мета, семантична формула

Бібліографічний опис

Хомік О.Є. Семантичні формули українських оберегових замовлянь / О.Є. Хомік // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. ІІ. – С. 359 – 365